Tillsammans kan vi skapa en sund och säker 

byggbransch fri från fusk och kriminalitet

Aktuellt

Kvalitetssäkrad Kompetens presenteras på Construction Summit 19 Mars 2024. Ett program för standardiserade kompetenskvalifikationer för branschen.

Helmet01

Utmaningen vi försöker lösa.

Det behövs ett standardiserat sätt att definiera, kvalitetssäkra, verifiera samt registrera kompetenser. Syftet är att enklare kunna säkerställa och jämföra kompetenser.

Uppdraget01

Bli engagerad

Vi söker dig som med medverka till att utveckla en sund byggbransch fri från fusk och kriminalitet.

Initiativ som hänger ihop

Sund konkurrens. Ordning och reda
Kvalitet och produktivitet

Branschregelverk

I Sverige har vi en lång tradition av att hitta branschöverenskommelser och konsensus.

Vad är en kvalifikation

En kvalifikation är ett dokumenterat resultat av lärande. Exempel examina, slutbetyg eller diplom.