Kontakt

Post och besöksadress

Byggföretagen
Box 5054
102 42 Stockholm

Växel +46 8 698 58 00

Näringslivets hus
Storgatan 19.
Stockholm

Medarbetare och presskontakt

Anders Sandberg
Programledare

Telefon +46 70 644 41 43