Behörighetssystem

Ett behörighetssystem är en strukturerad metod för att bedöma och fastställa kvalifikationer, kompetenser och färdigheter hos individer inom olika områden. Det används för att matcha personers kvalifikationer med kraven för olika positioner eller utbildningsnivåer.

Syftet är att skapa en enhetlig och rättvis metod för att bedöma och jämföra individers kunskaper och färdigheter. Detta underlättar rekrytering, utbildningsplanering och möjliggör bättre överensstämmelse mellan utbildningssystem och arbetsmarknadens krav. Behörighetssystem kan också bidra till ökad mobilitet och erkännande av kvalifikationer på nationell och internationell nivå.

Kognitiva nivåer för kompetens: 

Kunskaper

Kunskaper (tillgodogörande av information genom lärande, teoretiskt eller praktiskt, fakta, principer, praxis). Deltagaren ska kunna …


Färdigheter

Färdigheter (tillämpa kunskaper, omvandla teorier eller praktik till handling/att utföra uppgifter eller förklara/lösa problem). Kunna använda metoder, beräkningar, verktyg med mera). Deltagaren kan … 


Ansvar och självständighet

Ansvar och självständighet. Handlar om hur individen hanterar en arbetssituation genom inre (attityd) och yttre påverkan (normer). Förmåga att använda kunskaper och färdigheter, kombinerar olika principer till ny fungerande strategi. Deltagaren kan …. 


Behörighet

Under vissa förhållanden och inom vissa yrken krävs det flera kompetenser uppfylls för en behörighet eller att individen uppfyller särskilda


Övriga krav

Detta kan avse förutsättningar som är kritiska på något sätt. Det kan handla om särskilda fysiska eller hälsomässiga/medicinska krav för att säkerställa att individen är lämplig och i skick att på ett säkert sätt kunna utföra vissa uppgifter. Det kan också handla om säkerhetsklassning, språk, eller krav på utbildning.  Av denna anledning finns det i behörighetssystemet med en del för övriga krav.


Film om behörighetssystem

Se filmen där Peter Andersson beskriver de olika delarna i behörighetssystemet.