Ett program för

kompetenskvalifikationer

inom samhällsbyggnad

Tillsammans skapar vi en sund och säker 

byggbransch fri från fusk och kriminalitet

NDQ Introducerar Nya kompetenssäkringsgrader – Remiss

NDQ lanserar nu ett system för kompetenssäkringsgrader inom ramen för programmet ”Kvalitetssäkrad kompetens”. Syftet är att förbättra och standardisera hanteringen av kurser och certifieringar. Ta möjligheten att bidra till att systemet utvecklas ytterligare genom att lämna en remiss. Observera ny förlängd remisstid 2024-10-11.

Aktuellt

Kvalitetssäkrad Kompetens presenteras på Construction Summit 19 Mars 2024.

Helmet01

Utmaningen vi försöker lösa.

Ett standardiserat sätt att definiera, kvalitetssäkra, verifiera samt registrera kompetenser.

Uppdraget01

Bli engagerad

Vi söker dig som med medverka till att utveckla en sund byggbransch fri från fusk och kriminalitet.

Initiativ som hänger ihop

Sund konkurrens. Ordning och reda
Kvalitet och produktivitet.

Branschregelverk

I Sverige har vi en lång tradition av att hitta branschöverenskommelser och konsensus.

Vad är en kvalifikation

En kvalifikation är ett dokumenterat resultat av lärande. Exempel examina, slutbetyg eller diplom.