Videoarkiv

Uppdaterad 21.04.2024

Branschöverenskommelser

Branschöverenskommelser innebär i princip att branschen gemensamt utvecklar och tar beslut om de ”spelregler” som ska gälla. Se filmen som beskriver branschöverenskommelser.

Behörighetssystem

Ett behörighetssystem är en strukturerad metod för att bedöma och fastställa kvalifikationer, kompetenser och färdigheter hos individer inom olika områden. Se filmen som beskriver behörighetssystem.

Lansering med intervjuer

Lansering av Kvalitetssäkrad Kompetens skedde den 19 mars 2024 på Construction Summit. Se intervjuer med Catharina Elmsäter-Svärd, Kajsa Hessel samt Johan Lindholm.