Särskilda villkor vid kreditgivning

Bankerna inför nu särskilda villkor för kreditgivning vid finansiering av byggverksamhet genom Bankinfrastruktur Hållbar byggbransch (Bankinitiativet). Hållbar byggbransch är ett branschinitiativ bland banker och kreditinstitut i Sverige som syftar till att motverka ekonomisk kriminalitet i byggbranschen samt verka för en sund konkurrens och att arbetstagares rättigheter respekteras.

Bankerna ställer krav på utökad kontroll av entreprenörsleden för att minska riskerna. Flera banker har implementerat bankgemensamma särskilda villkor för att ytterligare standardisera bankernas krav (Danske Bank, Nordea, SBAB, SEB samt Swedbank och Sparbankerna). Villkoren har utvecklats i nära samarbete med branschorganisationerna i bygg och fastighetssektorn.

Bankinfrastruktur Hållbar Byggbransch stödjer programmet Kvalitetssäkrad Kompetens genom medverkan i referensgruppen.

Länk hemsida –bankinfrastruktur.se