Asbest

Asbest_NY

Nu startar arbetet med att utveckla en standardiserad kvalifikation. Arbetet bedrivs genom ett kvalifikationsråd som tar fram och förvaltar/reviderar kvalifikation samt kvalitetssäkring.

Läs mer hur du kan bidra till detta viktiga arbete och bli engagerad.