Programstyrgrupp

Kvalifikation
Mandat att ta beslut från respektive organisation som de företräder

Uppgift
Att strategiskt styra programmet. Förankring och lobbying (politiken, myndigheter mm)

Ansvar
Tillse relevans för hela samhällsbyggnadssektorn
Neutralitet (ej särintressen). Verka för att realisera nyttan.

Befogenhet
Programstyrgrupp fastslår regelverket för sektorn.

Lars Redtzer
Chef Branschutveckling Byggföretagen
Christian Sterner
Produktområdeschef Svensk Byggtjänst
Ulrika Dolietis
vd Håll nollan
Per Hammar
Almega Utbildningsföretagen
Ola Olsson
Organisationsenheten Byggnads
Anders Hinn
Vice ordförande Byggcheferna
Ulrika Nolåker
Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer (FSB)
Anders Gustin
Installatörsföretagen
Tommy Lenberg
Byggherrana