Styrgrupp Arbetsmiljö

Kvalifikation
Sakkunniga arbetsmiljö på ett övergripande plan

Uppgift
Prioritera och rekommendera nya kvalifikationer inom arbetsmiljöområdet. Utreda kontrollfunktioner och påföljder

Ansvar
Fastslå kvalifikationer på arbetsmiljöområdet

Befogenhet
Tillsätta och hantera kvalifikationsrådens deltagare. Utse kvalifikationsansvarig. Föreslå kontrollfunktioner och påföljder.

Magnus Olsson
Byggföretagen
UD_SV_01
Ulrika Dolietis
Hålla Nollan
Berndt Jonsson
Senior Consultant
Johan Torstensson Aas
Byggnads
Charles Lannerdahl
Skanska
Anna Källgården
Statens fastighetsverk SFV
Kerstin Paulson
Region Stockholm
Rickard Lindberg
Installatörsföretagen