Kvalifikationsråd

Kvalifikation
Vara sakkunniga experter inom respektive område

Uppgift
Ta fram och förvalta/revidera kvalifikation och kvalitetssäkring. Planera projekt (tid, kostnad, resultat)

Ansvar
Rekommendera kvalifikation, kvalitetssäkringsnivå, giltighetstider, kostnad och föreslå påföljder.

Befogenhet
Tillsätta och hantera arbetsgrupper.