NDQ och
Kvalitetssäkrad kompetens

NDQ lanserar nu ett nytt system.

CS_2024_03

Kick off på
Construction Summit

Se introduktionen av Kvalitetssäkrad kompetens.

3 piloter inom arbetsmiljöområdet

Utveckling av de första kvalifikationerna är igång.

Talja03

Kvalifikation lastkopplare

Nu kan du ta del av remissen för lastkopplare.

Branschöverenskommelser

Branschöverenskommelser och konsensus.

FotoV02

Media

Bilder och filmer.