Kvalitetssäkringssystem

är en strukturerad process eller ramverk som syftar till att säkerställa och förbättra kvaliteten på produkter, tjänster eller processer på området. Det omfattar rutiner, riktlinjer och metoder för att övervaka, utvärdera och säkerställa att arbete och prestationer uppfyller förutbestämda kvalitetsstandarder. Kvalitetssäkringssystem syfte är att säkerställa att förväntningarna och kraven från lagstiftning eller andra intressenter uppfylls.

Organisationer och individer

Det finns olika krav på såväl organisationer som på individer. Kraven på organisationen kan handla om status och beroenden, men även om processer och organisering. På individer handlar krav främst om identitetssäkring. Kraven varierar beroende på kompetenssäkringsnivå.


Kompetenssäkringgrad

Nivå B – Sektorscertifikat som är anpassade och kvalitetssäkrad av sektor/bransch 

Nivå C1 –Oberoende certifikat (utförd av 3:e part) inget beroende finns mellan utgivare och utbildare 

Nivå C2 –Certifikatet (2:a part) kan vara initierade av intresseorganisationer eller ett företag som själva också har utbildning

Nivå D – Diplom över att deltagaren faktiskt tagit till sig de kunskaper och/eller färdigheter som utbildningen syftade till för att klara diplomeringen

Nivå E – Utbildnings Intyg Begränsad kontroll av att deltagaren närvarat och tagit del av innehållet

Nivå F – Just in Time , information/konferenser/kurser/videos mm, saknar kontroll på identitet, närvaro mm

Klicka här för mera detaljerad beskrivning


Kontrollfunktioner 

Olika typer/former av kontroll och övervakning för att säkerställa kvalitet, efterlevnad och konsekvens. Det kan vara allt från automatiserade kontroller, övervakning, rutiner, checklistor, kontrollanter, besiktningar som  på olika sätt tillämpas av beställare, i kontrakt, hos långivare, försäkringsbolag och som allmän branschpraxis.


Standarder och samarbeten

Olika typer av samarbeten med andra aktörer som har relaterade/ kompletterande kvalitetssäkringar i olika former på områden. Det handlar också om att nyttja befintliga standarder, regelverk, rutiner och procedurer som finns.