Krav vid upphandling

Det finns en kravkedja mellan samhällsbyggnadssektorns aktörer, som börjar redan med lagar och direktiv från EU. Svenska myndigheter ställer i sin tur ofta krav som slår direkt på byggherrar och där kommunernas byggnadsnämnder har en tillsynsfunktion avseende efterlevnad av byggregler.

Byggherren behöver i sin tur försäkra sig om att upphandlade entreprenörer också efterlever myndigheternas krav. Detta görs lämpligen genom att krav på kvalitetssäkrad kompetens förs in i kontraktshandlingarna, i de administrativa föreskrifterna baserade på AMA-AF. Även bankernas krav kan anges i AF på ett liknande sätt.