Kvalitetssäkringsråd

Kvalitetssäkringsrådet utgörs av NDQ (Nätverket för digital kompetenssäkring)

Kvalifikation
Vara sakkunniga experter inom utbildnings- och kompetensområdet

Uppgift
Ta fram och förvalta/revidera kompetensäkringsnivåer.

Ansvar
Bestämma nivåer av kompetenssäkring.

Befogenhet
Tillsätta och hantera arbetsgrupper.

AndersS03-2
Anders Sandberg
Byggföretagen
PA_SV
Peter Andersson
Byggbranschens utbildningscenter
Mats Brenner
Karolinska institutet
Hans Heldring
 INSU 
Anders Lindh
Mongara
Mattias Kalff
Trygghetsrådet
Jonas Lundberg 
 Svenska Ledargruppen AB