Vi söker

Vi söker branschaktörer/organisationer som vill medverka till att utveckla en sund och säker byggbransch fri från fusk och kriminalitet.

Medverkande organisationer i programmet kan bidra med monetära bidrag ”sponsor”, alternativt finansiering i form av egen tid.

Det finns stora fördelar med att medverka
Precis som vid allt standardiserings- arbete är man då med och påverkar kommande standarder för kompetenskrav samt dess tillämpning.

Genom att delta så leder man proaktivt utvecklingen i önskad riktning istället för att reaktivt bara följa utvecklingen.

En sektors gemensam kompetensmodell i enlighet med kvalitetssäkrad kompetens kommer sannolikt att kan få stora konsekvenser i upphandlingar, påföljder mm. Desto viktigare då att delta i utvecklingen så att resultatet blir bästa möjliga för den egna verksamheten eller för en branschorganisations medlemmar.

Övriga förutsättningar

  • Medverkande organisationer kan ha en representant i programmets styrgrupp
  • Programmets sponsorer har det yttersta beslutsmandatet
  • Om ytterligare sponsorer tillkommer finns möjlighet att utöka programmets omfattning
  • Deltagande organisationer ska verka för att på olika sätt stödja initiativet, exempelvis genom att medlemmar eller ägare som har möjlighet börjar krav ställa kompetenskvalifikationer vid framtida upphandlingar.
  • Aktivt medverkande organisationer ska verka för att i sina respektive organisationer och kanaler kommunicera och utbilda, sprida information och kunskap
  • Programmet bygger till stor del på de förstudier och arbete som tidigare genomförts av Byggföretagen och RBK.
Uppdraget01

Är du intresserad att bidra till detta viktiga arbete, tag kontakt med någon i programledningen så ska vi lotsa dig rätt.

Kontakt