NDQ Introducerar Nya kompetenssäkringsgrader – Remiss

NDQ har lanserat ett system för kompetenssäkringsgrader inom ramen för programmet ”Kvalitetssäkrad kompetens”, för att förbättra och standardisera hanteringen av kompetensfrågor som kompetensutveckling (kurser) och kompetensprövningar (certifieringar). Nu finns möjligheten för organisationer och individer att lämna remiss och bidra till att systemet utvecklas ytterligare.

Nätverket för Digital Kompetenssäkring (NDQ) har introducerat ett nytt system med kompetenssäkringsgrader. Dessa grader syftar till att effektivisera och höja kvaliteten på kompetensutvecklingsinsatser inom olika sektorer. Systemet erbjuder en standardiserad bedömningsmetod som underlättar för organisationer och utbildningsinstitutioner i deras kompetenshöjande arbete.

Kompetenssäkringsgraderna är avsedda att användas som vägledning och checklista vid upphandling och utvärdering av kompetensinsatser. Detta initiativ, som är en del av det bredare programmet ”Kvalitetssäkrad kompetens”, markerar en viktig milstolpe i strävan att standardisera och säkerställa hög kvalitet i kompetensutvecklingen.

Var med och bidra till ett mer standardiserat sätt att hantera kompetenser genom att läsa och lämna in remissvar innan 2024-10-11.

Remiss och remissunderlag laddas ner på Svensk byggtjänst. Klicka på länken nedan.