Programledning

Kvalifikation
Sakkunniga inom kvalifikationer, branschkunskap och programledning.

Uppgift
Utveckla metodik, regelverk, leda projekt, koordinera relaterade aktiviteter, kommunikation
Föreslå system och ansvar för långsiktig förvaltning.

Ansvar
Inom programmets ramverk skapa förutsättningar för eftersträvad nytta (nyttorealisering)

Befogenhet
Vara rådgivande organ åt styrgruppen.

Anders Sandberg
Programledare
Peter Andersson
Byggföretagen
Jan-Olof Edgar
Svensk Byggtjänst