Modell och verktyg

Programmet utvecklar en kompetensmodell och ett antal nyckelbegrepp som baseras på ett antal olika regelverk, standarder, vägledningar och rapporter. (EQF, ISO 17024, NDQ, SIK-rapporten m.fl.).
Kompetensmodellen och begrepp har anpassats till förutsättningar som gäller i sektorn för att möjliggöra en effektiv tillämpning och förvaltning.

Kompetensmodellen består av :
Behörighetssystem (metod för att fastställa kompetenser för eventuella behörigheter hos individer)
Kvalifikationssystem (process, beskrivning, resultat och nivåer)
Kvalitetssäkringssystem (med olika nivåer för organisationer och individer)