Asbestsanering

Nu startar arbetet med att utveckla en standardiserad kvalifikation. Arbetet bedrivs genom ett kvalifikationsråd som tar fram och förvaltar/reviderar kvalifikation samt kvalitetssäkring.

Kvalifikationsrådet planerar projektet (tid, kostnad, resultat).

Kvalifikationsrådet rekommenderar kvalifikation, kvalitetssäkringsnivå, giltighetstider, kostnad och föreslår påföljder, som sedan fastslås av styrgruppen för arbetsmiljö.

Vid behov tillsätts även separata arbetsgrupper som utreder olika delmoment.

Asbest_NY

Är du intresserad att bidra till detta viktiga arbete, tag kontakt med någon i programledningen så ska vi lotsa dig rätt.