Referensgrupp. Tillsättning pågår 

Kvalifikation
Företräda en branschorganisation eller myndighet, alternativt ha sakkunskap inom ett för programmet relevant område.

Uppgift
Vara rådgivande organ åt styrgruppen. Beskriva utmaningar och möjligheter för implementering.

Ansvar
Bidra till utveckling av lösningar samt bidra till att sprida kännedom om programmet.

Befogenhet
Vara rådgivande organ åt styrgruppen