Asbest_NY

Asbest

Vi söker dig som vill medverka i ett kvalifikationsråd för framtagande av kvalifikationsbeskrivning för asbest.

FotoV03

BAS P/U

Vi söker dig som vill medverka i ett kvalifikationsråd för framtagande av kvalifikationsbeskrivning för BAS P/U

Talja03

Lastkopplare/Signalgivare

Lastkopplare är programmets första kvalifikation. Arbetet påbörjades redan innan programmet startade.