Uppdraget

Det behövs ett standardiserat sätt att definiera, kvalitetssäkra, verifiera samt registrera kompetenser. Syftet är att enklare kunna säkerställa och jämföra kompetenser samt att öka rörligheten inom och mellan branscher och länder. Detta ska sektorn nu gemensamt lösa med hjälp av så kallade kvalifikationer.

Sverige har internationellt sett en låg grad av kvalitetssäkrad kompetens, kontroll och uppföljning av kravställande myndigheter. Myndigheter ställer i författningar kompetenskrav som upplevs som otydliga av samhällsbyggnadssektorns aktörer.

Det är i nuläget svårt att säkerställa vilken kompetens en arbetstagare ska ha för att utföra en arbetsuppgift. Eller att jämföra kompetenser och öka rörligheten inom och mellan branscher och länder. Det är inte heller enkelt att kontrollera att lagkrav och andra krav är uppfyllda. Situationen har öppnat upp för oseriösa aktörer inom byggbranschen.

Nu inleds ett treårigt program som syftar till att hantera ovanstående utmaningar med ambitionen att utveckla och testa en sektorgemensam lösning för kvalitetssäkring av kompetens. Vi ska utveckla en sektors gemensam kompetens- och kvalitetssäkringsmodell.

Initiativtagare är RBK (Rådet för Byggkompetens) och ett konsortium med flera deltagande organisationer har nu bildats, såsom Byggföretagen, Byggherrarna, Byggnads, Svensk Byggtjänst, Byggcheferna, Ledarna, Håll Nollan m.fl.

Modellen skall baseras på befintliga standarder och riktlinjer och syftar till att underlätta tillämpningen av de lagar och regler som finns på arbetsmiljöområdet. Modellen och verktyg skall tillämpas och testas på ett antal piloter. Om utfallet blir lyckat avses lösningen att implementeras och permanentas i samhällsbyggnadssektorn som en de-facto standard.