Branschöverenskommelser

Exempel på branschöverenskommelser i Sverige:
  • Allmänna bestämmelser

BKK Byggandets Kontraktskommitté

  • AMA (Allmän Material och Arbetsbeskrivning)

Svensk Byggtjänst

Branschöverenskommelser innebär i princip att branschen gemensamt utvecklar och tar beslut om de ”spelregler” som ska gälla. Branschöverenskommelser blir en de-facto standard, det vill säga beskriver hur något fungerar i praktiken, oavsett om det har en motsvarighet i lagtexter eller andra regler. En standard kan definieras som en gemensam lösning på återkommande problem. Syftet är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas kring.

Branschöverenskommelser tar tid. Precis som när AMA en gång i tiden togs fram första gången 1945-1950, kommer vi nu påbörja ett omfattande arbete med att utveckla en metodik och regelverk för kompetenskvalifikationer, där målet är att etablera en ny branschpraxis.

Utveckling och förvaltning av kvalifikationer är tänkt att följa samma principer som gäller för AMA:

  • Sakkunniga experter är utredare
  • Referensgrupper (kvalifikationsråd)
  • Öppna remisser

Branschsamverkan är fundamental för att skapa legitimitet och samsyn kring vilka krav som gäller.

Beskrivande film

Filmen som beskriver branschöverenskommelser i Sverige